Špenát- detektor výbušnín, naozaj?

Môžeme nazvať špenát super potravinou? Špenát totiž prospieva nášmu zdraviu ,ale zrejme nestačilo a povedali si, že by špenát mohol predlžovať a zachraňovať životy aj tým, že bude ľudí upozorňovať na výbušné látky.

špenát

Čo by na to povedal Pepek námorník?
Samozrejme, samotný špenát nemá zázračnú schopnosť rozpoznávať výbušniny. Rastliny sú však veľmi citlivé a vedia napríklad dlho pred nami, že bude sucho. Zároveň dokážu odhaliť aj malé zmeny vo vlastnostiach pôdy. Vedci preto zrealizovali experiment, kde použili techniku s názvom vaskulárna infúzia, čo znamená, že do listov rastliny zaviedli uhlíkové nanotrubice. Trubičky boli navrhnuté tak, aby rozpoznali nitroaromáty, chemické zlúčeniny, ktoré sa bežne používajú vo výbušninách. Výskumníci sa konkrétne zamerali na kyselinu pikrovú. Rastlina kyselinu vstrebe cez korene a následne ju transportuje do mezofylnej vrstvy na spodnej strane listov, kde prebieha väčšina fotosyntézy. Tam začnú látku rozpoznávať spomínané nanotrubice. Keď na tieto nanotrubice vedci posvietia laserom, vydávajú fluorescenčný signál ukazujúci na prítomnosť spomínanej chemikálie – nitroaromátov. Signál je navyše viditeľný prostredníctvom infračervenej kamery až do vzdialenosti jedného metra. Výskumníci sa ale snažia dosiahnuť, aby bola lepšia aj z väčších vzdialeností.

listy

Analytické rastliny
Po tom, čo korene rastliny prídu do kontaktu s nitroaromátmi, trvá až desať minút, kým látka prejde do listov. Zvieratá síce vedia zacítiť výbušné chemikálie oveľa skôr, ale rastliny ich dokážu na rozdiel od zvierat aj rozanalyzovať. Uhlíkové nanotrubičky už výskumníci použili aj pre zvýšenie fotosyntetizačnej schopnosti rastlín. S ich pomocou zaznamenávali prítomnosť oxidu dusnatého, znečisťujúcej látky, ktorá vzniká spaľovaním. Uhlíkové nanotrubice majú každopádne značný potenciál. Rastliny by pomocou nich mohli upozorňovať aj na znečistenie prostredia a prírodné podmienky, v ktorých sa práve vyskytujú.

Na monitore záleží!

Mnoho užívateľov počítačov trápi tá istá otázka. Aký je ten vhodný a najlepší monitor pre mňa? Nie je na to, samozrejme, jednoznačná odpoveď. V prvom rade treba zistiť, čo užívateľ naozaj potrebuje. Ale môžme vychádzať z niektorých štandardných a pravidelne opakujúcich sa najčastejších scenárov.

monitor

Monitor pre bežného užívateľa

Pokiaľ patríte medzi takzvaných bežných užívateľov, čiže svoj počítač používate na pozeranie filmov, prehľadávanie internetu, prácu v bežných textových editoroch a na rôzne iné domáce úkony, vystačíte si so štandardným monitorom. Čo rozumieme pod pojmom štandardný monitor?
Dnešnej dobe za štandardný monitor považujeme monitor, ktorý má svoju štandardnú veľkosť a štandardné rozlíšenie. V tomto prípade ide najčastejšie o takzvané 24 palcové obrazovky a rozlíšenie 1920 x 1080. Toto rozlíšenie nám hovorí o počte bodov, ktoré zobrazujú pracovnú plochu nášho monitora. A z technologického hľadiska je najlepším monitor pre tieto účelytakzvaný monitor s IPS displejom.

Potrebujem veľmi rýchly herný monitor

Pokiaľ ste profesionálny hráč alebo aspoň si to o sebe myslíte, je vhodné siahnuť po monitoroch, ktoré majú veľmi rýchlu odozvu. Ide o reakciu zobrazovacieho zariadenia na pohyby myšou, či klávesnice užívateľa. Medzi najrýchlejšie monitory stále v dnešnej dobe patria monitory s technológiou, ktorú označujeme jako TN. Tieto panely síce nemajú dobré pozorovacie uhly, takže nie sú najvhodnejšie na všeobecné použitie, avšak pre takéto extrémne požiadavky sú stále tým najlepším riešením.

tablet

Veľké monitory s vysokým rozlíšením

Pokiaľ patríte medzi užívateľov, ktorí si potrpia na obrovských obrazovkách a vysokých rozlíšeniach, v tom prípade určite treba siahnuť po obrazovkách, ktoré majú minimálne 30 palcov. A rozlíšenie minimálne 2K alebo až 4K. V tom prípade ale nesmieme zabúdať na jeden veľmi dôležitý fakt. Či to náš domáci počítač dokáže utiahnuť. Takéto vysoké rozlíšenie si totiž vyžaduje aj vyšší výkon počítačovej zostavy. Ešte pre pozeranie filmov, či fotografií postačuje aj štandardný počítač, hranie počítačových hier pri vysokých rozlíšeniach je však veľmi náročné na hardvér počítača.