Nové zmeny pre slovenské domény

Rok 2017 bol bohatý na rôzne administratívne zmeny, ako aj na zmeny poplatkov. V niektorých smeroch s pozitívnom dopadom, ale ako vždy sa to nezaobišlo a nezaobíde i bez negatív. Každopádne v tomto článku budem riešiť zmeny stanovené  na základe plánu z mája 2017, ktorý sa dotýka predovšetkým prevádzkarov slovenských webových domén. Ale zaobíde sa to bez negatív? Asi záleží na tom, z akého uhlu sa na to pozrieme. Preto si skúsme spraviť určitý rozbor týchto zmien a oboznámme sa s nimi i formou tohto článku.

webdesign

Zmeny by mali napomôcť k širšiemu priestoru a dosahu slovenských domén.
A to na základe ich dostupnosti pre zahraničný trh, ako aj zjednodušenia administratívnych postupov a nižších poplatkov. Slovenské domény tak majú väčšiu možnosť expandovať svoju činnosť relatívne praktickejším a menej náročným spôsobom z viacerých hľadísk.

Všetky operácie týkajúce sa domén už nebude potrebné žiadať a odsúhlasiť klasickou  papierovou formou zdržujúcou obe strany, ale všetko prebehne priamo v elektronickej podobe. Do roku 2017 pritom bolo možné doménu registrovať zakaždým maximálne na 1 rok, po novom však vravíme o možnosti registrácie až na 10 rokov dopredu, doba prevádzkovania sa dá dohodnúť podľa potreby. Poplatok sa platí iba pri registrácii alebo obnovení registrácie, za ostatné zmeny ako aj zmenu registrátora sa už poplatky účtovať nebudú.

design

Ďalšou zásadnou zmenou je fakt, že priestor pre slovenské domény bude môcť vlastniť každý, kto ako svoju doručovaciu adresu uvedie miesto v Európe. Slovenskí prevádzkovatelia tak budú mať zrejme oveľa väčšiu konkurenciu, čo je z tohto pohľadu skôr negatívom, budeme vytláčaní z vlastného priestoru (pravdepodobne). Ale na druhej strane sa zasa naopak našim doménam otvoria dvere k zahraničným užívateľom. Len to treba vedieť efektívne využiť. Podarí sa nám to a nebude vzájomnou prekážkou rozdielnosť reči, respektíve texty v cudzom jazyku? To asi ukáže až čas a výsledky.