Správna taktika

Viete ako viesť obchodné rokovanie? Viete ako dosiahnuť pozitívny výsledok? Nižšie uvedené aspekty vám určite pomôžu stanoviť správnu taktiku ale aj spôsob ako dosiahnuť výsledok na úrovni „win-win“.

hodinky.jpg

  1. Kultúra

Čo od nás partner očakáva ma prvom stretnutí? Ako prvé je potrebné odpovedať na túto otázku. Je možné, že v prvom rade chce skôr spoznať partnera, s ktorým bude spolupracovať. Alebo od prvého momentu sa bude zaujímať len a len o návrh spoločného projektu. Často sa stáva, že jedna strana z rokovania odchádza sklamaná. Preto je prioritou pred obchodným rokovaním sa oboznámiť s tzv. kultúrnym softvérom krajiny. Každá krajina je rôzna a výnimočná. To, že v jednej krajine je úvodné stretnutie venované vzájomnému spoznávaniu neznamená, že takto to vníma aj iná krajina. V iných je potrebné brať na vedomie, že hlavným dôvodom stretnutia je spoločný projekt.

  1. Čas

Stretli ste sa už s tým? Prišli ste na obchodné rokovanie včas, aj napriek tomu, že ste museli na miesto stretnutia letieť niekoľko kilometrov, ale váš obchodný partner vás nechal sedieť v zasadačke? Aké myšlienky vám hýrili v hlave? Prečo to urobil? Chce tým niečo naznačiť? Je on ten dôležitejší? Každá kultúra má iné chápanie času. Preto je potrebné si zistiť aj takéto informácie o obchodnom partnerovi.

  1. Téma

Každé obchodné stretnutie by sa malo začať krátkou zdvorilostnou konverzáciou. Je veľmi dôležité vytvoriť vhodné pracovné prostredie, v ktorom obe strany aj napriek vážnosti témy sa dokážu uvoľniť a lepšie sa sústrediť. Určite existuje množstvo tém, ktoré sa neodporúča spomenúť. Naštudujte si ich.

finanční poradce.jpg

  1. Prečo?

Je potrebné myslieť aj na to, že správna príprava na obchodné stretnutie si vyžaduje dôkladnú prípravu. Je dôležité mať pripravené všetky materiály, stanoviť správnu taktiku. Často dochádza k nedorozumeniu a aj keď si myslíte, že všetko šlo podľa vašich predstáv, partner to môže vnímať opačne, len to nepovie nahlas.
 
Ak sa chystáte uzavrieť obchod vašich snov je veľmi podstatné až rozhodujúce, ako sa na to pripravíte. Nezabúdajte na to, že len precízna príprava ba aj dobrá improvizácia rozhoduje o vašej budúcnosti.